Zvērināta advokāte Kristīna Korņeva

Jurisprudences maģistre,  diplomēta ekonomiste

Izglītība

2001 - 2002.g. Latvijas Universitāte, Juridiska fakultāte.
Maģistra grāds
1999 – 2000.g. Baltijas krievu institūts
jurista kvalifikācija
1995 – 1999.g. Rīgas Aviācijas Universitāte
ekonomikas bakalaura grāds

Papildus izglītība

2011.g. MEDIĀCIJA 1. līmeņa mediatora kvalifikācija (Juridiska  koledža )
2011.g. Kriminālprocesa aktualitātes (Latvijas Tiesnešu Mācības Centrs)
2011.g. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (Latvijas Tiesnešu Mācības Centrs)
2011.g. Darījumu tipoloģijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija (Latvijas Tiesnešu  Mācības Centrs)
2007.g. Ģimenes tiesību starptautiskie un nacionālie tiesību  Aspekti (Latvijas Tiesnešu Mācības Centrs)
2007.g. ES strukturālo fondu finansējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā (LatConsul)
2006.g. Juristu profesionālā līmeņa celšanas un zvērinātu advokātu sagatavošanas kursi (Latvijas Juridiskais Centrs)
2006.g. seminārs Civillietās piemērojamās Eiropas Savienības tiesības. (Latvijas Tiesnešu Mācības Centrs)
2006.g. Civillietās piemērojamās ES tiesības (Latvijas Tiesnešu Mācības Centrs)
2003.g. Maksātnespējas procesa administratoru apmācību kursi (VA Maksātnespējas administrācija).

Pamata darba vieta

2007.g. Zvērināta advokāte
1999. - 2007.g. Juriste

Papildus darba vietas

2004 – 2005.g. Baltijas krievu institūts, lektore
2004 – 2005.g. SIA KIF “Biznesa komplekss”, lektore

K. Valdemāra iela 53-2 Rīga, Latvija, LV-1010
tālr.:67210594, 29236703
tālr./fakss:67228285
e-pasts: info@advokatekorneva.lv